Schach-Kreis Mfr.-Mitte
Mannschaftsmeisterschaft 2019/20
Kreis Mitte K5
 N 
 T 
 N 
   
 9.
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 S 
 t 
 e 
 i 
 5.
 S 
 t 
 e 
 i 
 4.
 P 
 o 
 s 
 t 
 2.
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 N 
 T 
 N 
   
 9.
 S 
 t 
 e 
 i 
 5.
 P 
 o 
 s 
 t 
 2.
 S 
 t 
 e 
 i 
 4.
MF: 
Mannschaftsführer: Krasnikov Paul
TSV Maccabi Nürnberg
Arno-Hamburger-Str.1
T
i
h
ö
DWZ
05.02.
18.
10.a
08.
11.a
22.
11.h
17.
01.h
31.
01.a
14.
02.h
13.
03.h
27.
03.a
24.
04.h
08.
05.a
 Pkt.
 ges.
 Erf.
  %
 DWZ
 Verä.
01 Krasnikov,Stepan           1             1.0 100 
02 Dadashev,Stanislav         0               0.0 0 
03 Rosch,Maxim                            
04 Pertsovskiy,Igor     0   0 0 0           0.0 0 
05 Prakhin,Semen     0                   0.0 0 
06 Vilkomirskij,Michail     +                   1.0 100 
07 Yarkho,Pavlo     1   0 0 1           2.0 50 
08 Yarkho,Daniel                            
09 Alev,Murat           + 0           1.0 50 
10 Wassermann,Alexander         0               0.0 0 
11 Lupolov,Ilya             1           1.0 100 
12 Zhumabekov,Tamirlan                            
Mannschaftspunkte: 36Ø 0 2   0 2 2           6.0 38
Vorjahr: 2.Rang»Tabelle Rang» 3. 3. 5. 5. 5. 5.    MfrPage 17.02.20
07.10.19 Nachmeldung #6, #7, #8